bet3365娱乐场手机版-365必发官网手机版登入

努美科技
010-62029100

平顶光束整形器(DOE元件)

名称: 平顶光束整形器(DOE元件)

型号: PT-002-I-Y-A

品牌: HOLO/OR

  • 详细信息

HOLO/OR是一家致力于光束整形元件设计和制造的高科技企业。

 

光束整形元件是衍射光学元件(DOE),用于将近高斯入射激光束转换成圆形,矩形,正方形,线形或其他形状的均匀强度光斑,在特定工作平面中具有锐边。

 

均匀的斑点能够对表面进行相同的处理,不包括特定区域的过度/不足。此外,该斑点的特征在于尖锐的过渡区域,其在处理区域和未处理区域之间形成清晰的边界。对于单模激光器,大家提供以下光束整形解决方案:

 

? 焦点成形:混合元件(透镜)或模块,在特定工作距离(透镜的BFL或从模块的出口位置到顶帽平面的距离)处提供顶帽强度分布。

? 角度光束整形:光学元件(窗口),在无像差客户的镜头的无限远或焦距处提供顶帽强度分布。 

? M-Shaper:光学元件(窗口),在扫描线上提供均匀曝光。

 

对于多模激光器,Holo/Or提供多种平顶漫射器,可选择圆形,方形,线形和矩形光斑。 

大家还提供3个系列的环形光生成器 - 涡旋相位板,衍射锥和多圆环激光发生器。

 

“ Top-Hat ”或“ Flat-Top ”光束整形器是衍射光学元件(DOE),用于将近高斯入射激光束转换为圆形,矩形,正方形,线形或均匀强度(平坦)点或在特定工作平面中具有锋利边缘的其他形状。

 

由顶帽式光束整形器实现的均匀光斑使得能够对表面进行相同的处理,从而防止特定区域的过度曝光或曝光不足。光束整形器形成一个明确定义的光斑,具有平顶轮廓,其特征在于锐利的过渡区域,在处理区域和未处理区域之间形成清晰的边界。

 

下面列出了大家的顶帽光束整形器DOE,它可以在无像差客户镜头的无限远或焦距下提供平坦均匀的强度分布。

 

顶帽(平顶)光束整形器的典型应用包括:激光烧蚀,激光焊接,激光穿孔,激光划线,医疗和美学激光应用。

 

对于多模激光器,大家通常建议使用大家的Beam均质器产品系列。

 

角光束整形

部分产品规格

PN λ [nm] Beam Dia
[mm]
Image Shape θf [mRad] Image size [um]
EFL=100mm
Remarks
PT-002-I-Y-A 1064 7.5 Rectangular 45.18x2.64 4518.8x264.0  
PT-003-I-Y-A 1064 3.2 Line 22.77 2277.1  
PT-005-I-N-A 1064 5 Round 3.29 329  
PT-005-I-Y-A 1064 5 Round 3.29 329  
PT-006-I-Y-A 1064 2 Elliptical 40.30x57.10 4030.5x5711.6  
PT-008-I-Y-A 1064 8 Square 28.65 2865.2  
PT-010-I-Y-A 1064 6 Square 0.56 56  
PT-011-I-Y-A 1064 5 Line 174.83 17527.7  
PT-012-I-Y-A 1064 5 Square 174.83 17527.7  
PT-013-I-Y-A 1064 5 Round 173.18 17361.4  
PT-014-I-Y-A 1064 16 Round 32 3200.3  
PT-015-I-Y-A 1064 8 Square 26.66 2666.2  
PT-018-I-Y-A 1064 5 Rectangular 0.72x1.34 72.0x134.0  
PT-020-I-Y-A 1064 8 Square 11.6 1160  
PT-023-I-Y-A 1064 4 Line 67.75 6777.6  
PT-026-I-Y-A 1064 7.5 Line 52.35 5236.2  
PT-027-I-Y-A 1064 4 Line 19.08 1908.1  
ST-207-I-Y-A 1064 10 Round 0.6 60  
ST-212-I-Y-A 1064 7 Square 1 100  
ST-219-I-Y-A 1064 4 Round 0.52 52 Small TH
ST-220-I-Y-A 1064 4 Square 0.52 52 Small TH
ST-221-I-Y-A 1064 4.7 Round 0.44 44 Small TH
ST-222-I-Y-A 1064 5 Round 0.41 41 Small TH
ST-223-I-Y-A 1064 6 Line 3 300  
ST-225-I-Y-A 1064 4.5 Square 0.47 47 Small TH
ST-229-I-Y-A 1064 4 Square 12 1200 Binary TH
ST-230-I-Y-A 1064 7 Round 0.29 29 Small TH
ST-231-I-Y-A 1064 3 Line 8.7 870 Binary TH
ST-232-I-Y-A 1064 3 Line 17.67 1767 Binary TH
ST-234-I-Y-A 1064 7 Square 0.3 30 Small TH
ST-235-I-Y-A 1064 8 Square 0.26 26 Small TH
ST-236-I-Y-A 1064 9 Square 0.23 23 Small TH
ST-237-I-Y-A 1064 9 Round 0.23 23 Small TH
ST-238-I-Y-A 1064 10 Square 0.2 20 Small TH
ST-239-I-Y-A 1064 6 Round 0.35 35 Small TH
ST-240-I-Y-A 1064 8 Round 0.26 26 Small TH
ST-241-I-Y-A 1064 10 Round 0.21 21 Small TH
ST-258-I-Y-A 1064 10 Line 3.9 390  
ST-259-I-Y-A 1064 2 Round 1.04 104 Small TH
ST-260-I-Y-A 1064 3 Round 0.69 69 Small TH
ST-261-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.36x1.78 36.0x178.0  
ST-262-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.36x2.10 36.0x210.0  
ST-263-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.36x2.39 36.0x239.0  
ST-264-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.36x2.69 36.0x269.0  
ST-267-I-Y-A 1064 2 Line 1.04 104 Small TH
ST-268-I-Y-A 1064 3 Line 0.69 69 Small TH
ST-269-I-Y-A 1064 4 Line 0.52 52 Small TH
ST-270-I-Y-A 1064 5 Line 0.43 43 Small TH
ST-271-I-Y-A 1064 2 Round 1.3 130 Binary TH
ST-272-I-Y-A 1064 3 Round 0.87 87 Binary TH
ST-273-I-Y-A 1064 5 Round 0.52 52 Binary TH
ST-275-I-Y-A 1064 8 Line 0.26 26 Small TH
ST-276-I-Y-A 1064 10 Line 0.21 21 Small TH
ST-277-I-Y-A 1064 7 Line 0.3 30 Small TH
ST-278-I-Y-A 1064 9 Line 0.23 23 Small TH
ST-279-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.36x3.00 36.0x300.0  
ST-280-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.36x3.30 36.0x330.0  
ST-281-I-Y-A 1064 6 Line 0.34 34 Small TH
ST-282-I-Y-A 1064 6 Square 0.34 34 Small TH
ST-283-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.36x1.80 36.0x180.0  
ST-284-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.36x2.10 36.0x210.0  
ST-285-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.36x2.40 36.0x240.0  
ST-286-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.35x2.70 35.0x270.0  
ST-287-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.35x2.99 35.0x299.0  
ST-288-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.36x3.30 36.0x330.0  
ST-289-I-Y-A 1064 3.5 Round 0.6 60 Small TH
ST-290-I-Y-A 1064 3.5 Square 0.6 60 Small TH
ST-291-I-Y-A 1064 2 Square 1.02 102 Small TH
ST-292-I-Y-A 1064 2.5 Square 0.81 81 Small TH
ST-293-I-Y-A 1064 3 Square 0.68 68 Small TH
ST-294-I-Y-A 1064 2.5 Line 0.83 83 Small TH
ST-295-I-Y-A 1064 3.5 Line 0.59 59 Small TH
ST-296-I-Y-A 1064 4.5 Line 0.46 46 Small TH
ST-297-I-Y-A 1064 2.5 Round 0.84 84 Small TH
ST-298-I-Y-A 1064 4.5 Round 0.47 47 Small TH
ST-299-I-Y-A 1064 5.7 Round 0.37 37 Small TH
ST-300-I-Y-A 1064 5.7 Round 0.49 49 Small TH
ST-301-I-Y-A 1064 5.7 Round 0.48 48 Binary TH
ST-302-I-Y-A 1064 5.7 Round 0.37 37 Small TH
ST-303-I-Y-A 1064 7.5 Round 0.28 28 Small TH
ST-307-I-Y-A 1064 1 Round 2.08 208 Small TH
ST-308-I-Y-A 1064 1 Square 2.08 208 Small TH
ST-312-I-Y-A 1064 1 Line 2.08 208 Small TH
ST-313-I-Y-A 1064 1.5 Line 1.39 139 Small TH
ST-314-I-Y-A 1064 1.5 Round 1.39 139 Small TH
ST-315-I-Y-A 1064 1.5 Square 1.39 139 Small TH
ST-316-I-Y-A 1064 5 Square 0.42 42 Small TH
ST-317-I-Y-A 1064 12 Rectangular 1.21x0.37 121.0x37.0 positive TH
ST-318-I-Y-A 1064 12 Rectangular 1.50x0.37 150.0x37.0 positive TH
ST-319-I-Y-A 1064 12 Rectangular 1.79x0.37 179.0x37.0 positive TH
ST-320-I-Y-A 1064 20 Round 0.1 10 Small TH
ST-321-I-Y-A 1064 7 Round 0.46 46  
ST-323-I-Y-A 1064 6 Square 0.92 92  
ST-324-I-Y-A 1064 7 Square 0.85 85  
ST-326-I-Y-A 1064 6 Square 0.81 81  
ST-330-I-Y-A 1064 7 Rectangular 1.03x0.79 103.0x79.0  
ST-331-I-Y-A 1064 7 Rectangular 1.26x0.79 126.0x79.0  
TH-002-I-Y-A 1064 12 Square 2.4 240  
TH-013-I-Y-A 1064 7 Square 17.5 1750  
TH-015-I-Y-A 1064 5.1 Line 14.5 1450  
TH-105-I-Y-A 1064 7.5 Round 0.54 54  
TH-215-I-Y-A 1064 6 Round 1 100  
TH-220-I-Y-A 1064 1.125 Square 6.2 620 Binary TH
TH-221-I-Y-A 1064 2.2 Square 3.2 320 Binary TH
TH-228-I-Y-A 1064 3 Round 10 1000  
TH-238-I-Y-A 1064 3 Round 6 600  
TH-239-I-Y-A 1064 4.7 Line 0.51 51 Binary TH
TH-246-I-Y-A 1064 6 Round 4.2 420  
TH-248-I-Y-A 1064 5 Rectangular 5.60x0.94 560.0x94.0  
TH-249-I-Y-A 1064 3.2 Line 0.74 74 Binary TH
TH-252-I-Y-A 1064 6 Round 20 2000.1  
TH-253-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.65x2.97 65.0x297.0  
TH-254-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.81x2.36 81.0x236.0  
TH-255-I-Y-A 1064 12 Rectangular 1.10x1.77 110.0x177.0  
TH-256-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.40x4.79 40.0x479.0  
TH-257-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.36x5.39 36.0x539.0  
TH-258-I-Y-A 1064 10 Square 0.48 48  
TH-260-I-Y-A 1064 6 Square 1.71 171  
TH-261-I-Y-A 1064 5.1 Rectangular 16.18x0.93 1618.0x93.0 Optimized 355nm
TH-263-I-Y-A 1064 4 Rectangular 9.10x2.70 910.0x270.0 Optimized 1064nm
TH-265-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.37x2.79 37.0x279.0  
TH-267-I-Y-A 1064 6 Square 1.32 132  
TH-268-I-Y-A 1064 6 Square 10.8 1080  
TH-269-I-Y-A 1064 6 Square 1 100  
TH-271-I-Y-A 1064 2.2 Square 3.2 320  
TH-272-I-Y-A 1064 4 Round 2.33 233  
TH-275-I-Y-A 1064 10 Round 1 100  
TH-276-I-Y-A 1064 5 Round 0.74 74  
TH-277-I-Y-A 1064 5 Square 0.75 75  
TH-278-I-Y-A 1064 12 Rectangular 0.72x3.30 72.0x330.0 positive TH
TH-279-I-Y-A 1064 7.5 Square 0.6 60  
TH-280-I-Y-A 1064 8 Rectangular 0.47x0.94 47.0x94.0  
TH-281-I-Y-A 1064 18 Square 0.66 66  
TH-284-I-Y-A 1064 5.95 Round 1.97 197  
TH-285-I-Y-A 1064 11 Round 0.71 71  
TH-286-I-Y-A 1064 4 Round 2.33 233  
TH-287-I-Y-A 1064 5 Rectangular 1.39x0.73 139.0x73.0  
TH-288-I-Y-A 1064 10 Line 2.7 270  
TH-289-I-Y-A 1064 4 Square 10.47 1047 Optimized 355nm
TH-290-I-Y-A 1064 4.3 Round 3.16 316  
TH-291-I-Y-A 1064 20 Square 1.97 197  
TH-292-I-Y-A 1064 15 Line 5.01 501  
TH-303-I-Y-A 1064 6 Square 3.21 321 Optimized 355nm
TH-304-I-Y-A 1064 6 Square 1.71 171 Optimized 355nm
TH-305-I-Y-A 1064 5 Square 0.75 75  
TH-306-I-Y-A 1064 8 Square 6 600 Optimized 355nm
TH-312-I-Y-A 1064 3 Round 13.31 1331 Optimized 1064nm
TH-313-I-Y-A 1064 6 Square 1.32 132  
TH-315-I-Y-A 1064 6 Rectangular 1.68x0.99 168.0x99.0  


一般规格

基材 Fused Silica, ZnSe, Plastic
波长范围 193nm至10.6um
DOE设计 2阶(二进制)到16阶
**小全角 非常小(约1.5倍的衍射极限)
衍射效率 86% - 98%
元素大小 几毫米到150毫米
涂层(可选) AR / AR涂层
定制设计 几乎任意形状

 

功能和应用

特征:

? 非常好的均匀性

? Very good uniformity

? 高效率

? High efficiency

? 锋利的光束边缘

? Sharp beam edge

? 高功率阈值

? High power threshold

? 可选的Ar / Ar涂层

? Optional Ar/Ar coating

? 任何输出光束轮廓

? Any output beam profile

? 从UV到IR的波长

? Wavelengths from UV to IR

 

应用:

? 激光材料加工:激光穿孔,激光焊接,激光切割,激光划线,激光烧蚀和钻孔、激光快速成型,激光3D打印

? 生物医学激光应用

? 激光显示器、激光电视,激光投影

? 激光打标,激光印刷

? 光通信

? 光传感,传感器

备案号:

bet3365娱乐场手机版|365必发官网手机版登入

XML 地图 | Sitemap 地图